Actie zonnepanelen 2016 in Grou

In maart en april 2016 wil Duurzaam Grou inwoners van het hele dorp enthousiast maken voor zowel zonnepanelen als zonneboilers door wederom een actie te houden.

Voor zowel de zonnepanelenactie als de zonneboileractie gaat Duurzaam Grou collectief inkopen en zet zij in op het aanbieden van een totaalpakket (panelen, installatie, en service en garantieverlening). Hierbij faciliteert Duurzaam Grou door informatie te verschaffen en een goede leverancier te selecteren. Op die manier ontzorgen wij u zodat u niet zelf allerlei informatie hoeft te vergelijken. Na de selectie sluit u zelf een overeenkomst af met de leverancier. Heeft u belangstelling voor 1 van de acties? Stuur een mail naar Duurzaam Grou

Op 9 maart jl. werd een informatie avond gehouden. Er waren 27 belangstellenden in de kantine van de kringloopwinkel aan De Muldyk 1 te Grou.  Op deze avond werden de plannen nader toegelicht en was er gelegenheid om vragen te stellen.

PRESENTATIE LEVERANCIER 13 april a.s.

Op 13 april a.s. volgt de presentatie van de door Duurzaam Grou geselecteerde leverancier. Deze bijeenkomst wordt ook bij de kringloopwinkel gehouden om 20.00 uur. Wanneer u zich nog niet eerder heeft aangemeld, dan verzoeken wij u zich Via de mail aan te melden.

informatie over de zonneboilers volgt later dit voorjaar. Omdat er bij zonneboilers meerdere keuzes mogelijk zijn, wordt deze actie iets anders georganiseerd. er is bovendien subsidie beschikbaar voor zonneboilers. Degene die aangeeft belangstelling te hebben voor zonneboilers, krijgt hierover persoonlijk bericht.