Waarom duurzaamheid

Waarom Duurzaamheid. Het thema duurzaamheid staat op dit moment volop in de aandacht. Wij geloven dat duurzaamheid het beste van onderop en kleinschalig kan worden opgepakt. De belangen van lokale gemeenschappen kunnen ons inziens beter vanuit de gemeenschap zelf en kleinschalig worden behartigd en geregeld dan van bovenaf en grootschalig. Hoewel natuurlijk met name wettelijke randvoorwaarden niet direct door ons kunnen worden geregeld.

UITDAGING

De uitdaging waaraan wij mee willen werken is vooral de transitie naar schone en betaalbare energie. De energieprijzen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen en de verwachting is dat deze stijging niet zal afnemen. Hiermee zal een steeds groter deel van het inkomen opgaan aan energie. Dit zal gevolgen hebben voor het vrij besteedbare inkomen van een individu, een sportclub, school  en natuurlijk de winstgevendheid van een ondernemer. Tegelijkertijd is het investeren in verduurzaming ook financieel renderend. Stimuleringsmaatregelen van de overheid zorgen mogelijk voor een nog groter rendement.

Duurzaam Grou wil zich de komende jaren richten op met name bovengenoemde thema’s. Echter wanneer andere, aan duurzaamheid gelieerde, onderwerpen belangrijk worden gevonden kunnen deze tevens worden opgepakt. Ideeën zijn altijd welkom.

Verderop op de site worden de acties die we hebben opgezet toegelicht, evenals links naar belangrijke andere sites. En natuurlijk wordt de actualiteit toegelicht.

Meer info? Mail ons!